Praktijkgegevens

Telefonische bereikbaarheid


Praktijk (0168) 32 61 43
Bel tussen 8.30 uur en 10.00 uur voor het maken van een afspraak. Na 10.30 uur behandelen we uitslagen en andere vragen. 


Spoed (0168) 33 55 14
Dit is het spoednummer dat u kunt bellen wanneer u dringend medische hulp nodig heeft.


Algemeen informatienummer (0168) 33 53 00
Via dit nummer krijgt u informatie omtrent aan- en afwezigheid van de Zevenbergse huisartsen. Ook waar u terecht kunt indien uw huisarts afwezig is (nascholing, nachtdienst, vakantie, weekend e.d.).


Huisartsenpost (076) 50 40 444
Voor medische hulp buiten de praktijkuren,die niet tot de volgende werkdag kan wachten, kunt u bellen naar de Huisartsenpost Etten-Leur, Schoonhout 215 te Etten-Leur: (076) 50 40 444.


EHBO 112
Voor spoedeisende hulp kunt u altijd bellen naar 112, of tijdens praktijkuren (0168) 33 55 14 (spoedlijn praktijk).
Het Huisartsenteam 't Park Waarneming
Spoed (0168) 32 61 43 Praktijk (0168) 32 61 43
Adres Koningin Wilhelminastraat 15
4761 BV Zevenbergen
Kaart
Huisarts(en) E. Raaijmakers - de Groot
R. Schuring

park@hethuisartsenteam.nl