Praktijkgegevens

Praktijkinformatie


Huisartsen
  E. Raaijmakers   BIG: 89063540001  
  R. Schuring   BIG: 19914955301  


Verpleegkundig specialist
W. Engel


Assistenten
  T. Sloof - Koreman
  H. Damen - de Regt


Praktijkondersteuner
  S. Franken-van Bezooijen
  Y. Derijcke


Praktijkondersteuner-GGZ
  P. Smeekens


Praktijkmanager
  C. Nuiten


Ouderenzorg
  T. van der Molen       wijkverpleegkundige
  N. Sins   specialist ouderengeneeskunde    
  M. van de Wiel   casemanager dementie
 Tarieven voor op naam van de huisarts ingeschreven verzekerden.
Consult regulier korter dan 5 minuten   € 5,26
Consult regulier vanaf 5 minuten tot 20 minuten   € 10,51
Consult regulier 20 minuten en langer                    € 21,03
Visite regulier korter dan 20 minuten   € 15,77
Visite regulier 20 minuten en langer   € 26,28

In de meeste gevallen zal, indien verzekeringsgegevens bekend zijn, de rekening door de huisarts direct bij de zorgverzekeraar kunnen worden ingediend.


Tarieven voor incidentele en acute hulpverlening bij niet op naam van de ingeschreven verzekerden.
Consult passant korter dan 5 minuten                                  € 15,46
Consult passant vanaf 5 minuten tot 20 minuten   € 30,91
Consult passant 20 minuten en langer   € 61,83
Visite passant korter dan 20 minuten   € 46,37
Visite passant 20 minuten en langer   € 77,28

's Avonds, 's nachts, in het weekend en op algemeen erkende feestdagen worden tarieven in rekening gebracht door de Huisartsenpost Etten-Leur.

Voor verrichtingen door doktersassistentes, uitgevoerd onder toezicht en/of verantwoordelijkheid van de huisarts worden de bovenstaande tarieven gehanteerd.
  behandeling wratten     uitstrijkje
  bloeddruk meten     injecties
  hechtingen verwijderen     oren uitspuiten
  wondverzorging        


Nieuwe patiënt
Wij kunnen op dit moment helaas geen nieuwe patiënten aannemen. Dit doen wij om de wachttijd voor onze patiënten te beperken en de kwaliteit van zorg hoog te houden.
-
Het Huisartsenteam 't Park Waarneming
Spoed (0168) 32 61 43 Praktijk (0168) 32 61 43
Adres Koningin Wilhelminastraat 15
4761 BV Zevenbergen
Kaart
Huisarts(en) E. Raaijmakers - de Groot
R. Schuring

park@hethuisartsenteam.nl